cs-CZen-GB
pondělí 13. července 2020
Otevřené kurzy/ Konference

 

 

Poptávka
Poptávka
Jméno a příjmení:*
Mám zájem o kurz:*
E-mail:*
* povinný údaj
       
Aktuality

Hmotnostní spektrometrie

14. ledna 2015 se konal odborný kurz "Hmotnostní spektrometrie". V rámci kurzu byly podrobně rozebrány principy a techniky ionizace a hmotnostní analyzátory. Rovněž byly diskutovány různé techniky detekce iontů a různé přístupy k identifikaci a stanovení sloučenin. Velký důraz byl kladen na aplikace pro biologicky aktivní molekuly. více 

Padělky ve farmacii 

 Konference "Padělky ve farmacii" představila problematiku padělků a ilegálních přípravků z několika úhlů pohledu. Téma je vysoce aktuální právě dnes, kdy dochází k hromadnému dovozu léčiv ze třetích zemí. Konference se konala v Brně 3.12.2014. 
Jedna z přednášek obsahovala stručný úvod do problematiky zákonem dané povinnosti transparentnosti farmaceutických firem a z toho vyplývající povinnosti reportovat interakce se zdravotnickými odborníky.
Více 

Změna domény a mailových adres

Vážení přátelé a obchodní partneři, rozhodli jsme se převést náš web na doménu www.vufb.eu, s tím souvisí i změna mailových adres. Mailové adresy zůstávají stejné, jen se mění jejich koncovka, např. nově dohnal@vufb.eu.

 

Stanovení kovů jako nečistot

Kurz je zaměřen na harmonizaci v oblasti stanovení kovů jako nečistot ve farmaceuticky významných látkách. Pozornost bude věnována zejména směrnici ICH Q3D a doporučeným technikám stanovení kovů jako nečistot. více

 

Ochrana informací ve farmacii - kybernetická a informační bezpečnost

Konference je určena pro pracovníky, zodpovědné za bezpečnost informací ve farmaceutických firmách a institucích. V rámci konference budou podrobně diskutována témata pojednávající o technologiích a postupech potřebných k ochraně informací ve farmacii. více

 

Krystalické a amorfní fáze ve farmaceutickém průmyslu

Rentgenová difrakce je jednou ze základních pevnofázových analytických technik. Ve farmaceutickém průmyslu je především využívána RTG prášková difrakce. více

Analýza chirálních léčiv

Hmotnostní spektrometrie

Chiralita je považována za jeden z nejzajímavějších a nejdůležitějších stereochemických fenoménů v oblasti léčiv. Léčiva s chirálními atomy vykazují v organismu odlišnou farmakologickou a toxikologickou aktivitu. Tento kurz je především věnován přístupům a možnostem analýzy chirálních látek jak separačními metodami, tak speciálními metodami chiroptické spektroskopie. víceProgram MBAce - Farmacie

Jste odborníkem ve farmacii a zároveň manažerem? Pomůžeme vám rozvinout vaše řídící schopnosti v manažerském vzdělávání MBAce odborně zaměřeném právě na farmacii. Master of Business Administration Czech Executive (MBAce) in Pharmacy je vytvořen zejména pro statutární zástupce a účastníky řídících struktur organizací, jejichž hlavní náplní je farmaceutický výzkum a vývoj, výroba léčivých látek a přípravků, zdravotnických prostředků, potravinových doplňků a jejich distribuce. Dále je tento program vhodný pro pracovníky státní správy a pro vedoucí a majitele lékáren.

Program MBAce založen na:

  • akreditaci a principech dle vzdělávacího standardu ETRF,
  • špičkovém lektorském týmu,
  • důsledném propojování teorie a praxe,
  • výuce o víkendech ve společnosti posluchačů obdobné motivace a zaměření.

Podmínky pro přijetí:

  • vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření (alespoň na úrovni bakalář),
  • minimálně tříletá praxe v řídící pozici.

Termíny

Termín přihlášek:  bude upřesněn

Termín zahájení:    bude upřesněn

 

Více o MBAce studiu farmacie

 

Facebook
Newsletter
E-mail:*
Chci odebírat newsletter:*
* povinný údaj
       
Napište nám

 

Pokud máte zájem o další informace, ať již přímo k některému kurzu nebo k naší další činnosti kontaktujte nás na info@vufb.eu nebo na našich dalších kontaktech.