cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Detail kurzu

Biodostupnost a biorelevantní disoluce

Jednotliví lektoři využívají svých bohatých zkušeností, které získali, resp. získávají při řešení reálných problémů ve farmaceutickém vývoji. Kurz se v úvodu zabývá biodostupností léčiv a její optimalizací, tedy úpravou chemicko-fyzikálních vlastností molekuly léčiva jak z hlediska chemického tak formulačního. Dále jsou podrobně diskutovány výhody, nevýhody a aplikace jednotlivých lékopisných disolučních technik používaných především v kontrole kvality.

Stěžejní částí kurzu je problematika tzv. dynamických biorelevantních disolucí, tedy metodik, které jsou schopny poskytovat výsledky hodnocení formulací porovnatelné s in vivo studiemi. Simulace pomocí dynamických biorelevantních disolucí posunuje hranice disolučního hodnocení orálních lékových forem a obecně zvyšuje predikční hodnotu disolucí. Pomocí tohoto přístupu lze minimalizovat počet neúspěšných bioekvivalenčních studií a navrhnout vhodnou formulaci. Je diskutován přehled jednotlivých používaných systémů a především doporučení, jak nejlépe simulovat fyziologické podmínky lidského gastrointestinálního traktu pro jednotlivé typy orálních formulací, aby výsledky byly maximálně objektivní. Rovněž je zmíněn vliv potravy, resp. interakce mezi léčivy a excipienty. Na příkladech jsou doloženy vzájemné interakce mezi léčivy v podávaných fixních kombinacích, které ovlivňují bioekvivalenci.

Leaderem tohoto kurzu je Dr. Dionigio Franchi, bývalý ředitel výzkumu a vývoje originární farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline, pobočky ve Veroně. Jeho profesionální zkušenosti jsou zárukou kvality celého kurzu. Jeho přednášky budou v angličtině, proto je výhodné, když potenciální frekventanti kurzu ovládají alespoň pasivně anglický jazyk. Další lektoři jsou Dr. Natalia Csóková, Mgr. Martin Čulen a doc. Josef Jampílek.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín:

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 20.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.