cs-CZen-GB
pondělí 13. července 2020
Detail lektora

Ing. Veronika Grűnwaldová, Ph.D.

Po absolvování Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v roce 2002 nastoupila na Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky, kde působila do roku 2006. Zároveň od roku 2003 do roku 2006 též úzce spolupracovala s Akademií výtvarných umění v Praze. V této době se věnovala především materiálovým průzkumům barevných vrstev na uměleckých předmětech. Zabývá se pevnofázovými technikami materiálového průzkumu. Specializuje se na metody stanovení velikosti a morfologie částic a na expertizy stanovující chemické a prvkové složení pevných látek (optická mikroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, RTG prášková difrakce, RTG prvková mikroanalýza, RTG fluorescence, laserová difrakce a dynamický světelný rozptyl). Od roku 2007 pracuje v divizi výzkumu a vývoje ve společnosti Zentiva Praha a zároveň začala distančně studovat postgraduální studijní program v rámci Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který ukončila v roce 2010 obhajobou doktorské disertační práce. Spolupracuje s Kriminalistickým ústavem v Praze, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně. V současné době se věnuje forenzním analýzám a především analýzám pevných farmaceutických vzorků. 

Publikační činnost (výběr):

Šímová, V.; Bezdička, P.; Hradilová, J.; Bayerová, T.; Hradil, D. X-Ray Powder Microdiffraction in Analyses of Artworks. Mater. Struct. 2004, 11, 224-229.

Šímová, V.; Bezdička, P.; Hradilová, J.; Hradil, D.; Grygar, T. X-Ray Powder Microdiffraction – A Novel Analytical Tool to Analysis of Paintings. Powder Diffr. 2005, 20, 224-229.

Šímová, V.; Bezdička, P.; Hradilová, J.; Hradil, D.; Kotulanová, E.; Grygar, T. X-Ray Powder Microdiffraction: Useful Tool in Investigation of Wall Painting Layers. Acta Crystallogr. A 2005, A61, C76.

Grygar, T.; Bezdička, P.; Šímová, V.; Schneeweiss, O.; Zbořil, R. Quantitative Analysis of Poorly Crystalline Fe2O3 Specimens. Acta Crystallogr. A 2005, A61, C389.

Schweigstillová, J.; Hradil, D.; Šímová, V. New Investigations on the Salt Weathering of Cretaceous Sandstones. Ferrantia: travaux scientifiques du Musée national d'histoire naturelle de Luxemburg 2005, 177-179.

Grünwaldová, V.; Kotrlý, M.; Bezdička, P.; Kotulanová, E.; Hradil, D. Application of X-Ray Powder Microdiffraction in Non-destructive Microanalysis of Colour Layers and Microtraces. Mater. Struct. 2006, 13, 152-153.

Hradil, D.; Grygar, T.; Hradilová, J.; Bezdička, P.; Grünwaldová, V.; Fogoš, I.; Miliani, C. Microanalytical Identification of Pb-Sb-Sn Yellow Pigment in Historical European Paintings and its Differentiation from Lead Tin and Naples Yellows. J. Cult. Herit. 2007, 8, 377-386.

Kotrlý, M.; Grünwaldová, V.; Turková I. X-ray Powder Microdiffraction and its Limits in Forensic Practise. Acta Crystallogr. A 2008, A64, C598.

Kaman, O.; Pollert, E.; Veverka, P.; Veverka, M.; Hadová, E.; Knížek, K.; Maryško, M.; Kašpar, P.; Klementová, M., Grünwaldová, V.; Vasseur, S.; Epherre, R.; Mornet, S.; Goglio, G.; Duguet, E. Silica encapsuled manganese perovskite nanoparticles for magnetically induced hyperthermia without the risk of overheating. Nanotechnology 2009, 20, Art.No. 275610.

Kotrlý, M.; Turková, I.; Grünwaldová, V.; Forensic Science Scanning Electron Microscopy, and News in this Field. Microsc. Microanal. 2009, 15, 798-799.

Grünwaldová V. Analýza velikosti a tvaru částic. In: Moderní přístupy k farmaceutické analýze. Jiří Dohnal, Josef Jampílek, Vladimír Král, Anna Řezáčová (Eds.). Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Praha, 2010, s.382-432. [Printed: ISBN 978-80-7305-085-6, CD-Edice: ISBN 978-80-7305-095-5]