cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Padělky ve farmacii
Téma konference je vysoce aktuální právě dnes, kdy dochází k hromadnému dovozu léčiv ze třetích zemí.

Náplň konference "Padělky ve farmacii" představí problematiku padělků a ilegálních přípravků z několika úhlů pohledu:

  • z pohledu legislativního (implementace evropské legislativy do legislativy národní) - "padělková směrnice"
  • z pohledu autorského práva
  • z pohledu státních autorit
  • z pohledu informačních technologií
  • z pohledu analytického
Jedna z přednášek bude obsahovat stručný úvod do problematiky zákonem dané povinnosti transparentnosti farmaceutických firem a z toho vyplývající povinnosti reportovat interakce se zdravotnickými odborníky.


V poslední době je to stále více skloňované téma, které má zásadní dopad na reputaci farmaceutických firem a které také generuje řadu otázek, jako např.:

  • Je naše firma připravena reportovat?
  • Jsou naše systémy nastaveny tak, aby nám umožnily splnit požadavky, které na nás klade zákon?
  • Jsou naši zaměstnanci vyškoleni a vědomi si povinností, které ze zákona plynou?

Detailní program konference

Komplexní pohled na danou problematiku a vysoká odbornost přednášejících jsou zárukou mimořádné kvality konference.

Další informace

Termín: 3. 12. 2014

Nejbližší další termín: dle domluvy

Místo konání: Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3

Cena konference: 7.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tuto konferenci vyplňte závaznou objednávku a zašlete na e-mailobjednavky@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení faktury. V opačném případě bude rezervace místa v semináři uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.