cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Kurzy VUFB

Společnost VUFB, s.r.o. nabízí ucelené portfolio nástrojů pro zvyšování a další rozvoj odborné erudice a kompetencí specialistů a expertů pracujících ve farmaceutických a biomedicínských oborech, a to jak formou vzdělávání, tak přímými konzultacemi a individuálním poradenstvím.

Program a obsah modulů a seminářů je sestaven s využitím dlouholetých zkušeností ve farmaceutických a biomedicínských oborech, v oblasti farmaceutického průmyslu, výzkumu a vývoje léčiv.

Společnost VUFB, s.r.o. sama zajišťuje tzv. hard skills – odborné kurzy, semináře, přednášky a workshopy prostřednictvím svých lektorů, tuzemských i zahraničních odborníků z praxe.

Ve spolupráci s partnerskou společností pak může VUFB zajistit rovněž tzv. soft skills – vzdělávání středního i vrcholového managementu průmyslových korporací a také vzdělávání pracovníků veřejného sektoru a státních i soukromých zdravotnických zařízení.