cs-CZen-GB
úterý 7. července 2020
Detail kurzu

Analýza chirálních léčiv

V současnosti 99 % všech používaných léčiv tvoří molekuly organických látek, které mohou být získávány synteticky, polosynteticky nebo izolací z přírodnin. Uvádí se, že 60 % všech v současnosti dostupných léčiv je chirálních, tedy opticky aktivních. Z tohoto množství je asi 75 % používáno jako racemáty a pouze 25 % je tvořeno jedním enantiomerem. Je to zejména z důvodu mnohem nákladnější a časově náročné přípravy jednotlivých enantiomerů, nicméně na základě současné legislativy je nutno se všem pravděpodobným stereochemickým individuím věnovat a hodnotit jejich biologické účinky a kvantifikovat jejich přítomnost.

Chiralita je tak považována za jeden z nejzajímavějších a nejdůležitějších stereochemických fenoménů v oblasti léčiv. Léčivo s chirálními atomy, ale nerozdělené na jednotlivé enantiomery (racemát) může být ekvimolární směsí enantiomerů, které mohou mít odlišné farmakologické a toxikologické vlastnosti. V organismu, který je chirálním prostředím, interagují s enzymy nebo receptory rozdílně. Je to důsledek jejich odlišné dispozice při stereospecifických reakcích s biomolekulami organismu. Rozdílné interakce vedou k farmakodynamickým i farmakokinetickým odlišnostem a mohou se samozřejmě projevovat také rozdíly v absorpci, distribuci, metabolismu a eliminaci. Stereodiferenciace farmakokinetických procesů je významná hlavně tam, kde léčivo interaguje s komplexem enzymů (metabolické systémy, resp. systémy selektivního membránového transportu).

Tento kurz se ve svém úvodu zabývá fenoménem chirality, přibližuje rozdíly v metabolizaci chirálních léčiv a jejich odlišné chování v organismu.  Rovněž diskutuje problematiku chirality v základní legislativě a směrnicích vztahujících se k  farmacii, výzkumu a vývoji léčiv. Stěžejní část kurzu je pak věnována přístupům a možnostem analýzy chirálních látek technikou klasické kapalinové chromatografie nebo pomocí elektromigračních separačních metod. Speciální část je věnována metodám chiroptické spektroskopie: elektronovému cirkulárnímu dichroismu, vibračnímu cirkulárnímu dichroismu a Ramanově optické aktivitě.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín:

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: dle domluvy

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.