cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Detail kurzu

Analýza v pevné fázi

Tento kurz určitým způsobem navazuje na kurz „Nastavování parametrů API a lékových forem se zřetelem na polymorfii a optickou čistotu“.  Kurz podává základní přehled o metodách a technikách používaných pro analýzu pevné fáze:

  • rentgenové difrakci,
  • spektroskopii vibračních a rotačních přechodů (NIR, MIR, Ramanův rozptyl, THz),
  • NMR spektroskopii v pevné fázi (ssNMR),
  • termické analýze (DTA, DSC, TGA, TSC atd.),
  • analýze velikosti a tvaru částic (optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, laserová difrakce, dynamický rozptyl atd.),
  • analýze povrchu (porozimetrie, AFM, inverzní GC atd.).

Je určen pro všechny zájemce, kteří stojí před úkolem zařídit a vybavit laboratoře pro analýzu pevné fáze, pro patentové odborníky, kteří cítí potřebu hlubších znalostí v této oblasti, i pro managery, kteří se rozhodují, zdali do této oblasti investovat nemalé prostředky. Dále je kurz vhodný pro všechny pracovníky zabývající se především analýzou v pevné fázi a pracující v průmyslu, školství, státních i soukromých institucích. Je také vhodným rozšířením znalostí farmaceutů pracujících v lékárnách všech typů, jejichž specializací je farmaceutická kontrola.

Nedílnou součástí kurzu jsou case studies.

Kurz vedou lektoři, kteří v dané oblastí mají řadu zkušeností a výsledků. 

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín:

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 20.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.