cs-CZen-GB
pondělí 13. července 2020
Detail kurzu

Farmaceutická analýza

Kurz pokrývá nejen oblast analytického vývoje ve farmacii, ale částečně i oblast kontroly kvality (QC). Jednotliví lektoři využívají svých bohatých zkušeností, které získali, resp. získávají při řešení reálných problémů ve farmaceutickém vývoji a kontaktem s nejzkušenějšími představiteli farmaceutické analýzy v celosvětovém měřítku.

Z hlediska obsahu a témat je kurz rozdělen do tří hlavních modulů: 

  1. Analýza chirálních léčiv, 
  2. Strukturní analýza léčiv, 
  3. Farmaceutická analýza v pevné fázi. 

Budou zmíněny separační chromatografické i elektromigrační metody, ze spektrálních technik pak cirkulární dichroismus, infračervená a Ramanova spektrometrie, NMR spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, dále termická analýza, rentgenová difrakce a rovněž i analýza velikosti a tvaru částic. Samostatnou část tvoří problematika validací a transferu analytických metod a stabilitní testování.

Jednotlivé přednášky pojednávají o principu jednotlivých metodik. Těžiště přednášek je však především v aplikační části, kdy jsou diskutovány modelové příklady využití uvedených technik při řešení reálných problémů.

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky zabývající se jakoukoli formou analýzou léčiv a pracující v průmyslu, školství, státních i soukromých institucích. Je také vhodným rozšířením znalostí farmaceutů pracujících v lékárnách všech typů, jejichž specializací je farmaceutická kontrola.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín:

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 20.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.