cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Detail kurzu

Fyzikální analytické metody charakterizace částic

Velikost a tvar částic jsou důležitými parametry každé látky, neboť jsou nositeli jejich dalších fyzikálně-chemických vlastností. Ovlivňují transport léčiva v těle nebo výrobu lékových forem. Filtrovatelnost, směšování a oddělování, distribuce jednotlivých složek v tabletě a v neposlední řadě vlastní formulace lékové formy, např. výroba tablet, to všechno jsou vlastnosti ovlivněné velikostí a tvarem vstupujících částic.

Kurz Fyzikální analytické metody se snaží zodpovědět jaké parametry jsou velikostí a tvarem částic ovlivňovány a naopak jaké parametry mají vliv na tvar a velikost částic. Seznamuje posluchače se základními metodikami hodnocení obou uvedených charakteristik a podává přehled aplikací nejčastěji využívaných metod. Z metodik hodnotících velikost částic je podorbně diskutována sítová analýza, sedimentační metody a laserová difrakce, z technik charakterizujících tvar částic je velká pozornost věnována analýze obrazu a následně mikroskopii optické i elektronové.

Část kurzu je věnována problematice dalších povrchových vlastností látek (fyzikální a chemická sorpce, dynamická sorpce par, smáčivost), přibližuje tedy metodiky jako je inverzní plynová chromatografie, porozimetrie nebo stanovení zeta potenciálu.

Garantem kurzu je Ing. Veronika Grünwaldová, která se dlouhodobě zabývá metodikami hodnotícími velikost a tvar částic. Dalším přednášejícím je Ing. Michal Klimovič.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 8.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.