cs-CZen-GB
pondělí 13. července 2020
Popis kurzu

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie se vedle nukleární magnetické rezonance řadí k nejdůležitějším metodikám strukturní analýzy. Jedná se sice o destruktivní, avšak vysoce citlivou metodu s velmi nízkou spotřebou vzorku. Metodu lze využít k mnoha účelům, např. k identifikaci neznámých sloučenin, kvantifikaci známých sloučenin, objasňování struktury iontů v plynné fázi a stanovení fyzikálních a chemických vlastností iontů a molekul.

V rámci kurzu jsou velmi podrobně rozebrány principy a techniky ionizace a hmotnostní analyzátory. Rovněž jsou diskutovány různé techniky detekce iontů a rozdílné přístupy k identifikaci a stanovení sloučenin.

Velký důraz je rovněž kladen na praktické využití a především na aplikace pro biologicky aktivní molekuly, ať se jedná o sloučeniny s malou nebo velkou molekulovou hmotností.

 

Přednášejícím je Ing. et Ing. Lukáš Plaček, Ph.D., který se hmotnostní spektrometrií dlouhodobě profesionálně zabývá jak po teoretické, tak především po praktické stránce.

 

Kompletní program kurzu

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín: v případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailuinfo@vufb.eu. Děkujeme.

Místo konání: Brno nebo dle domluvy u objednatele

Cena kurzu: 8.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.