cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Detail kurzu

Nastavování parametrů účinných látek a lékových forem se zřetelem na polymorfii a optickou čistotu

Kurz seznamuje s obsahem a nejnovějšími úpravami základních ICH směrnic pro kvalitu. Podrobněji jsou rozvedeny směrnice týkající se nečistot, Q3A(R2), Q3B(R2) a Q3C(R3) a směrnice Q6A pojednávající o specifikacích s hlavním zaměřením na optickou čistotu a polymorfii. Kurz stručně představuje problematiku preformulací. Rovněž se zabývá polymorfismem léčiv, jak z hlediska popisu polymorfie, pseudopolymorfie a amorfních látek, tak z hlediska patentově právních aspektů souvisejících s polymorfií. Podává přehled analytických technik používaných pro polymorfní screening. V souvislosti s směrnicemi pojednávajícími o nečistotách jsou diskutovány aspekty vývoje a výroby chirálních API opět včetně analytických metodik, které lze využívat pro stanovení optické čistoty.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 5.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.