cs-CZen-GB
úterý 25. února 2020
Detail kurzu

Reologie

Kurz je věnován problematice reologie a viskozity materiálů. Jsou diskutovány základní pojmy, např. tok jako deformace, dále je zmíněna obecná charakteristika a rozdělení materiálů na základě tokových vlastností a specifikovány rozdíly mezi tzv. newtonskými a nenewtonskými kapalinami.

Z praktického hlediska jsou detailně předneseny principy měření tokových vlastností, měření relativní vs absolutní, měření rotační vs oscilační, specifikovány rotační reometry, uvedeny další typy a příklady v reologii využívaných přístrojů, např. modulární rotační reometr (MARS), přístroj pro měření elongačních vlastností (CaBER) atd. Na závěr je diskutována správná příprava vzorků, nastavení přístroje a podmínek měření a nejčastější zdroje chyb měření.

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky zabývající se polotuhými a viskózními materiály, např. návrhy formulací, resp. výrobou polotuhých léčivých přípravků.


Garantem kurzu a zároveň hlavním přednášejícím je Ing. Michal Klimovič, který se dlouhodobě zabývá reologií.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 8.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.