cs-CZen-GB
úterý 7. července 2020
Detail kurzu

Separační techniky

Pro účely registrační dokumentace jsou stále ještě klíčové separační metody, a to především HPLC. Přestože se nejedná o nejnovější techniky, je důležité, aby byly při vývoji separačních metodik podchyceny všechny potenciální nejasnosti, které by mohly později způsobit komplikace při schvalování dané metodiky v rámci registračního procesu. Je tedy nutné, aby zodpovědný analytik znal přednosti i nedostatky použité separační metody. V rámci kurzu je diskutován základní přístup k vývoji a později k validaci metody jak klasické HPLC tak i její modifikace, jako je UPLC, resp. UHPLC.

Kurz Separační metody seznamuje účastníky rovněž se základními principy a farmaceutickými aplikacemi plynové chromatografie (GC), superkritické fluidní chromatografie (SFC), nebo extrakčními metodami, jako např. superkritická fluidní extrakce (SFE) atd. V rámci elektromigračních separačních technik jsou diskutovány kapilární elektroforéza (CE), kapilární izotachoforéza (CITP), kapilární zónová elektroforéza (CZE), kapilární gelová elektroforéza (CGE), kapilární afinitní elektroforéza (CAE),  micelární elektrokinetická kapilární chromatografie (MECC), kapilární izoelektrická fokusace (CIEF), kapilární elektrochromatografie (CEC). Rovněž jsou zmíněny kombinované metody jako CITP-CE, LC-CE, CE-MS, s různými ionizačními technikami.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín:

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 12.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.