cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Stanovení kovů jako nečistot
Kurz je zaměřen na harmonizaci v oblasti stanovení kovů jako nečistot ve farmaceuticky významných látkách. Pozornost bude věnována zejména směrnici ICH Q3D a doporučeným technikám stanovení kovů jako nečistot. Uvedená směrnice bude diskutována v úvodní přednášce „Stanovení kovů jako nečistot ve farmaceuticky významných látkách z legislativního hlediska - směrnice ICH Q3D“, který řadu let působil v předních farmaceutických firmách ve funkcích vedoucího QC a QA, vedoucího vývoje léčivých látek a přípravků a v současné době vede Ústav aplikované farmacie Farmaceutické fakulty VFU.

Nedílnou součástí tohoto kurzu bude příspěvek doc. RNDr. Pavla Janderky, CSc.: „Možnosti stanovení kovů jako nečistot ve farmaceuticky významných látkách - principy a instrumentace“. V přednášce bude vysvětlena příprava vzorků pro stanovení kovů metodami AAS, ICP a ICP-MS. V další navazující přednášce Ing. Lukáše Plačka, Ph.D. „Použití iontové chromatografie pro stanovení kovů jako nečistot„ bude podrobně rozebrána významná separační technika vhodná pro stanovení tohoto druhu. Přednášející prof. Ing. Oto Mestek, CSc. z Ústavu analytické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vás seznámí s problematikou „Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem“.

 

Kompletní program kurzu 


Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín:

Místo konání: Brno

Cena semináře: 4.000,- Kč bez DPH,

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailuinfo@vufb.eu.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení faktury. V opačném případě bude rezervace místa v semináři uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house semináře budou podmínky sjednány individuálně.