cs-CZen-GB
úterý 25. února 2020
Detail kurzu

Strukturní analýza

Mezi základní metodiky strukturní analýzy lze řadit rotačně-vibrační spektroskopii, tedy především spektroskopii ve střední infračervené oblasti (MIR), k ní komplementární Ramanovu spektroskopii, dále nukleární magnetickou rezonanci (NMR) a hmotnostní spektrometrii (MS).

Aplikací všech tří metodik lze naprosto jednoznačně charakterizovat jakoukoli sloučeninu neznámé struktury. V rámci kurzu jsou podrobně prezentovány základy všech výše uvedených metodik, včetně experimálních uspořádání, technik měření, nároků na přístroje a především způsoby vyhodnocování naměřených dat.

Cílem kurzu je, aby na základě získaných znalostí byl posluchač po absolvování schopen porozumět získaným spektrům, sám interpretovat spektra a utvořit si tak představu o struktuře hodnocené látky.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín:

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: dle domluvy

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.