cs-CZen-GB
úterý 25. února 2020
Detail kurzu

Termická analýza

Termické metody sice patří mezi nejstarší, ale poskytují data, která jsou určitým způsobem klíčová pro analýzu pevné fáze farmaceuticky významných sloučenin a léčivých přípravků.

Uvedený kurz si klade za cíl seznámit účastníky nejen s principy měření, experimentálním uspořádáním, ale také s interpretací naměřených dat, což je v tomto případě klíčovým problémem.

Účastníci kurzu se seznámí se základními termickými metodami jako jsou:

  • diferenční termická analýza,
  • termogravimetrie,
  • diferenční kompenzační kalorimetrie a její modifikace, jako hyper DSC, micro DSC, TM DSC,
  • termicky stimulovaný proud (TSC).

Součástí kurzu jsou praktické příklady z farmaceutického vývoje a z péče o portfolio.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín:

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 8.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.