cs-CZen-GB
úterý 25. února 2020
Detail kurzu

Výzkum a vývoj léčiv, drug design

Výzkum a vývoj léčiv má dnes multidisciplinární charakter. Tento kurz prohlubuje a rozvíjí základní znalosti  z chemie léčiv  v kombinaci s dalšími farmaceutickými a biologickými vědami z hlediska strategie výzkumu a vývoje léčiva. Stěžejní cíl spočívá především v navržení struktury a následných optimalizacích, aby nové potenciální léčivo splňovalo základní předpoklady biodostupnosti, tj. absorpce, distribuce a vazby na receptor.

Tento kurz pokrývá tedy hraniční oblasti farmaceutické chemie, farmakologie, molekulární biologie a farmaceutické technologie. Pojednává o přístupech běžně využívaných při vývoji struktury léčiva, včetně QSAR, kombinatorní chemie, molekulového modelování a fragmentového přístupu. Zabývá se strukturálními faktory ovlivňujícími biologický účinek, faktory ovlivňujícími absorpci a transport léčiva na místo účinku a vazbu léčiva na receptory. Je diskutována polymorfie, vliv velikosti částic a další fyzikálně-chemické způsoby modifikace molekuly léčiva. Rovněž je podán přehled aktuálních administrativních předpisů z oblasti vývoje léčiv.

Garantem kurzu je doc. Josef Jampílek, který se výzkumem, vývojem a projektováním nových léčiv resp. optimalizací navržených struktur nových léčiv dlouhodobě zabývá.

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 5.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.