cs-CZen-GB
pondělí 13. července 2020
Detail lektora

RNDr. Taťjana Grafnetterová

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze, kde také v roce 1980 obhájila rigorózní práci z oblasti fyzikálně chemické analýzy organických látek. Během studia pracovala jako pomocná vědecká síla ve Fyzikálně-chemické laboratoři Oddělení syntézy přírodních látek Mikrobiologického ústavu Československé akademie věd. Po ukončení studia (1979) zde nastoupila na stipendijní pobyt a získala zkušenosti v oboru kvalitativní HPLC analýzy.

V letech 1983 – 2008 pracovala ve farmacetické firmě Zentiva (původně Léčiva) v různých pozicích oddělení výzkumu a vývoje: formulace parenterálních přípravků, informatika, formulace topických lékových forem, vývoj analytických metod pro hodnocení léčivých přípravků, příprava analytické části registrační dokumentace.

V současnosti pracuje jako projektový koordinátor ve firmě Quinta-Analytica s.r.o.

Pro Institut pro vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) přednáší v kurzu pro kvalifikované osoby.

Od roku 2001 je členkou sekce organické chemie České lékopisné komise při Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

V letech 2002 – 2009 byla členkou skupiny expertů 10C Evropské lékopisné komise.

Od roku 2005 je členkou Pracovní skupiny Evropské lékopisné komise pro revizi článku Evropského lékopisu 2.2.46 Chromatografické separační metody. V rámci revize se zároveň podílí na harmonizaci tohoto článku mezi evropským (Ph. Eur.), americkým (USP) a japonským (JP) lékopisem.

Publikační činnost (výběr): 

Jedlička, A.; Grafnetterová, T.; Miller, V. HPLC Method with UV Metection for Evaluation of Digoxin Tablet Dissolution in Acidic Medium after Solid-phase Extraction. J. Pharm. Biomed. Anal. 2003, 33, 109-115.

Jedlička, A.; Klimeš, J.; Grafnetterová, T. Reversed-phase HPLC Methods for Purity Test and Assay of Pioglitazone Hydrochloride in Tablets. Pharmazie 2004, 59, 178-181.

Hanyšová, L.; Grafnetterová, T.; Dubovská, M.; Klimeš, J. Development of the Analytical Method for LC-MS Detection of the Unknown Degradation Product of Alprazolam. Chem. Pap. 200559, 99-102.

Grafnetterová, T. Validace analytických metod. In: Moderní přístupy k farmaceutické analýze. Jiří Dohnal, Josef Jampílek, Vladimír Král, Anna Řezáčová (Eds.). Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Praha, 2010, s.27-63. [Printed: ISBN 978-80-7305-085-6, CD-Edice: ISBN 978-80-7305-095-5]