cs-CZen-GB
pondělí 13. července 2020
Detail lektora

Doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Je absolventem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde také v roce 2004 obhájil doktorskou disertační práci z oblasti farmaceutické chemie. Po ukončení studia nastoupil do divize výzkumu a vývoje ve společnosti Zentiva, kde působil do roku 2011 na různých odborných i manažerských pozicích, v nichž získal řadu cenných zkušeností. Od roku 2006 je také zaměstnán na Ústavu chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kde se v roce 2009 habilitoval v oboru Farmaceutická chemie.

Své odborné znalosti měl možnost prohloubit na stáži na Institutu farmaceutické chemie Univerzity Heidelberg v Německu a rovněž na mnoha specializačních kurzech z oblasti organické i analytické chemie, ale také klinického hodnocení léčiv, kontroly jakosti, GxP v oblasti výzkumu a vývoje léčiv atd. Manažerské dovednosti průběžně rozvíjel a zdokonaloval během dlouhodobého tréninkového programu i na řadě krátkodobých kurzů.

V letech 2000 až 2003 se stal spoluřešitelem projektu Centra pro výzkum struktury a mechanismu účinku potenciálních léčiv, které bylo vytvořeno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové v úzké spolupráci s Výzkumným ústavem pro farmacii a biochemii (VÚFB, a.s.) v Praze a společností Léčiva, a.s. Praha. V současné době kromě řady společných výzkumných projektů s kolegy z různých tuzemských vysokých škol, univerzit a Akademie věd České republiky úzce spolupracuje například s vědci z Univerzity Sydney v Austrálii, Technologického institutu Cork v Irsku, Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě nebo Chemického ústavu Slezské university v Katowicích, kde také přednáší projektování a chemii léčiv. Na farmaceutické fakultě v Brně garantuje předmět Molekulární základy vývoje léčiv.

Do oblasti jeho odborného zájmu patří především design, syntéza a studium vztahů mezi strukturou a účinkem potenciálních heterocyklických léčiv a potenciálních inhibitorů fotosyntézy. Rovněž se zabývá problematikou ADME a biodostupnosti léčiv, fyzikálně-chemickými vlastnostmi léčiv a jejich ovlivňováním, potenciálními akceleranty transdermální penetrace, nanočásticemi a moderními metodami farmaceutické analýzy, zejména analýzou v pevné fázi.

Za vědecké výsledky byl několikrát oceněn, např. Cenou za farmacii 2004 vyhlášenou společností Aventis, byl členem týmů oceněných Cenou za nejcitovanější vědeckou publikaci časopisu Bioorganic & Medicinal Chemistry v letech 2006 – 2009 nebo Cenou za inovace 2011 vyhlášenou společností Sanofi.

Je členem vědeckých společností, oborových a redakčních rad, hostujícím redaktorem v časopisech Current Pharmaceutical Design a Current Organic Chemistry a externím hodnotitelem projektů různých grantových agentur.

Je autorem nebo spoluautorem 20 patentových přihlášek, 60 vědeckých publikací, více jak 120 příspěvků na mezinárodních vědeckých symposiích, 6 vysokoškolských skript a 7 kapitol v monografiích.

Publikační činnost (výběr):

Jampílek, J.; Doležal, M.; Kuneš, J.; Víchová, P.; Jun, D.; Hanika, J.; O´Connor, R.; Clynes, M. Synthesis of (2E)-2-Methyl-3-(4-{[4-(quinolin-2-ylmethoxy)phenyl]sulfanyl}phenyl)prop-2-enoic Acid (VUFB 20609) and 2-Methyl-3-(4-{[4-(quinolin-2-ylmethoxy)phenyl]sulfanyl}phenyl)propionic Acid (VUFB 20584) as Potential Antileukotrienic Agents. J. Pharm. Pharmacol. 2004, 56 (6): 783–794.

Jampílek, J.; Doležal, M.; Kuneš, J.; Víchová, P.; Jun, D.; Raich, I.; O´Connor, R.; Clynes, M. Preparation of 2-(4-{[4-(Quinolin-2-ylmethoxy)phenyl]sulfanyl}phenyl)propionic Acid (VUFB 20615) and 2-Methyl-2-(4-{[4-(quinolin-2-ylmethoxy)phenyl]sulfanyl}phenyl)propionic Acid (VUFB 20623) as Potential Antileukotrienic Agents. Curr. Org. Chem. 2004, 8 (13): 1235–1243.

Jampílek, J.; Doležal, M.; Kuneš, J.; Šatínský, D.; Raich, I. Novel Regioselective Preparation of 5-Chloropyrazine-2-carbonitrile from Pyrazine-2-carboxamide and Coupling Study of Substituted Phenylsulfanylpyrazine-2-carboxylic Acid Derivatives. Curr. Org. Chem. 2005, 9 (1): 49–60.

Jampílek, J.; Doležal, M.; Opletalová, V.; Hartl, J. 5-Lipoxygenase, Leukotrienes Biosynthesis and Potential Antileukotrienic Agents. Curr. Med. Chem. 2006, 13 (2): 117–129.

Musioł, R.; Jampílek, J.; Buchta, V.; Silva, L.; Niedbala, H.; Podeszwa, B.; Pałka, A.; Majerz-Maniecka, K.; Oleksyn, B.; Polański, J. Antifungal Properties of New Series of Quinoline Derivatives. Bioorg. Med. Chem. 2006, 14 (10): 3592–3598.

Vinšová, J.; Čermáková, K.; Tomečková, A.; Čečková, M.; Jampílek, J.; Čermák, P.; Kuneš, J.; Doležal, M.; Štaud, F. Synthesis and Antimicrobial Evaluation of New 2-Substituted 5,7-Di-tert-butylbenzoxazoles. Bioorg. Med. Chem. 2006, 14 (17): 5850–5865.

Musioł, R.; Jampílek, J.; Kráľová, K.; Richardson, D.R.; Kalinowski, D.; Podeszwa, B.; Finster, J.; Niedbala, H.; Pałka, A.; Polański, J. Investigating Biological Activity Spectrum for Novel Quinoline Analogues. Bioorg. Med. Chem. 2007, 15 (3): 1280–1288.

Imramovský, A.; Polanc, S.; Vinšová, J.; Kočevar, M.; Jampílek, J.; Rečková, Z.; Kaustová, J. A New Modification of Antitubercular Active Molecules. Bioorg. Med. Chem. 2007, 15 (7): 2551–2559.

Vinšová, J.; Imramovský, A.; Jampílek, J.; Monreal-Férriz, J.; Doležal, M. Recent Advances on Isoniazide Derivatives. Anti-Infective Agents Med. Chem. 2008, 7 (1): 12–31.

Musioł, R.; Tabak, D.; Niedbala, H.; Podeszwa, B.; Jampílek, J.; Kráľová, K.; Dohnal, J.; Finster, J.; Mencel, A.; Polański, J. Investigating Biological Activity Spectrum for Novel Quinoline Analogues 2: Hydroxyquinolinecarboxamides with Photosynthesis Inhibiting Activity. Bioorg. Med. Chem. 2008, 16 (8): 4490–4499.

Doležal, M.; Čmedlová, P.; Palek, L.; Vinšová, J.; Kuneš, J.; Buchta, V.; Jampílek, J.; Kráľová, K. Synthesis and Antimycobacterial Evaluation of Substituted Pyrazinecarboxamides. Eur. J. Med. Chem. 2008, 43 (5): 1105-1113.

Opletalová, V.; Kalinowski, D.; Vejsová, M.; Kuneš, J.; Pour, M.; Jampílek, J.; Buchta, V.; Richardson, D.R. Identification and Characterization of Thiosemicarbazones with Anti-Fungal and Anti-Tumor Effects: Cellular Iron-Chelation Mediating Cytotoxic Activity. Chem. Res. Toxicol. 2008, 21 (9): 1878–1889.

Imramovský, A.; Vinšová, J.; Monreal-Férriz, J.; Buchta, V.; Jampílek, J. Salicylanilide Esters of N-Protected Amino Acids as Novel Antimicrobial Agents. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19 (2): 348–351.

Imramovský, A.; Vinšová, J.; Monreal-Férriz, J.; Doležal, R.; Jampílek, J.; Kaustová, J.; Kunc, F. New Antituberculotics Originated from Salicylanilides with Promising In Vitro Activity against Atypical Mycobacterial Strains. Bioorg. Med. Chem. 2009, 17 (10): 3572–3579.

Brychtová, K.; Opatřilová, R.; Raich, I.; Kalinowski, D.; Dvořáková, L.; Plaček, L.; Csőllei, J.; Richardson, D.R.; Jampílek, J. Investigating the Activity of 2-Substituted Alkyl-6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)hexanoates as Skin Penetration Enhancers. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18 (24): 8556-8565.

Moderní přístupy k farmaceutické analýze. Jiří Dohnal, Josef Jampílek, Vladimír Král, Anna Řezáčová (Eds.). Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Praha, 2010, s.500. [Printed: ISBN 978-80-7305-085-6, CD-Edice: ISBN 978-80-7305-095-5]

Mrózek, L.; Dvořáková, L.; Mandelová, Z.; Rárová, L.; Řezáčová, A.; Plaček, L.; Opatřilová, R.; Dohnal, J.; Paleta, O.; Král, V.; Drašar, P.; Jampílek, J. Investigation of New Acyloxy Derivatives of Cholic Acid and Their Esters as Drug Absorption Modifiers. Steroids 2011, 76 (10-11): 1082-1097.

Brychtová, K.; Dvořáková, L.; Opatřilová, R.; Raich, I.; Káčerová, S.; Plaček, L.; Kalinowski, D.; Richardson, D.R.; Jampílek, J. Investigation of Substituted 6-Aminohexanoates as Skin Penetration Enhancers. Bioorg. Med. Chem. 2012, 20 (1): 86–95.

Jampílek, J.; Brychtová, K. Azone Analogues: Classification, Design, and Transdermal Penetration Principles. Med. Res. Rev., in press, DOI 10.1002/med.20227.

Doležal, M.; Zitko, J.; Jampílek, J. Pyrazinecarboxylic Acid Derivatives with Antimycobacterial Activity. In: Understanding Tuberculosis – New Approaches to Fighting Against Drug Resistance. Pere-Joan Cardona (Ed.). InTech, Rijeka, Croatia, 2012, Chapter 10, p. 233-262. [ISBN 978-953-307-948-6]