cs-CZen-GB
pondělí 13. července 2020
Detail lektora

Doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

Dlouhodobě se zabývá studiem struktury a konformačních změn farmaceuticky a biologicky významných chirálních látek (farmaceutických prekurzorů, peptidů, bílkovin, sacharidů, produktů supramolekulární samoskladby, apod.) metodami chiroptické spektroskopie – elektronovým cirkulárním dichroismem (ECD), vibračním cirkulárním dichroismem (VCD) a nejnověji Ramanovou optickou aktivitou (ROA). Od roku 2003 pracuje na Ústavě analytické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde obhájil disertační práci (2003) a habilitoval v oboru analytická chemie (2010). Četné zkušenosti též získal při svém ročním postdoktorském pobytu (2002-2003) ve vědecké skupině prof. T. A. Keiderlinga (University of Illinois at Chicago, USA) a během dvouměsíční stáže (2003) v laboratoři nositele Nobelovy Ceny za chemii 1987, prof. J.-M. Lehna (Louis Pasteur University, Štrasburk, Francie). Za své vědecké aktivity v oboru spektrální analýzy chirálních látek získal několik ocenění – například Cenu za chemii 2002 (Rhodia ČR/Francouzské velvyslanectví v České republice) a Cenu Spektroskopické společnosti Jana Marca Marci za nejlepší práci z oboru spektroskopie mladých autorů (2005). Je spoluautorem více než 40 plnotextových příspěvků v převážně mezinárodních vědeckých časopisech a sbornících, jedné kapitoly v knize a více než 60 příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích a seminářích. Jeho pedagogické aktivity se zaměřují nejen na výuku studentů bakalářských a magisterských studijních programů na VŠCHT Praha, ale participuje též jako lektor v kurzech pro odbornou veřejnost – od roku 2005 v kurzu Měření vibračních spekter a kurzu Interpretace vibračních spekter (Spektroskopická společnost Jana Marka Marci) a od roku 2007 v kurzu Introduction to vibrational spectroscopy (vzdělávací kurz CTU 19 programu ATHENS).

Vybrané publikační výstupy:

Tománková, Z.; Setnička, V.; Urbanová, M.; Matějka, P.; Král, V.; Volka, K.; Bouř, P. Conformational Flexibility of Corey Lactone Derivatives Indicated by Absorption and Vibrational Circular Dichroism Spectra. J. Org. Chem. 200469 (1): 26-32.

Setnička, V.; Huang, R.; Thomas, C.L.; Etienne, M.A.; Kubelka, J.; Hammer, R.P.; Keiderling, T.A. IR Study of Cross-Strand Coupling in a b-Hairpin Peptide Using Isotopic Labels. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127 (14): 4992-4993.

Setnička, V.; Urbanová, M.; Volka, K.; Nampally, S.; Lehn, J.-M. Investigation of Guanosine Quartet Assemblies by Vibrational and Electronic Circular Dichroism Spectroscopy, a Novel Approach for Studying Supramolecular Entities. Chem. Eur. J. 2006, 12 (34): 8735-8743.

Setnička, V.; Urbanová, M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu. In: Moderní přístupy k farmaceutické analýze. Jiří Dohnal, Josef Jampílek, Vladimír Král, Anna Řezáčová (Eds.). Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Praha, 2010, pp. 160-221. [Printed: ISBN 978-80-7305-085-6, CD-Edice: ISBN 978-80-7305-095-5]

Julínek, O.; Setnička, V.; Řezáčová, A.; Dohnal, J.; Vosátka, V.; Urbanová, M.. Product of Alaptide Synthesis: Determination of the Absolute Configuration. J. Pharm. Biomed. Anal. 201053 (4): 958-961.