cs-CZen-GB
úterý 25. února 2020
Detail lektora

Ing. Natalia Csóková, Ph.D. 

Je absolventkou Chemicko-technologické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě, kde vystudovala biochemii a mikrobiologii. Své doktorské postgraduální studium v oboru molekulární biologie realizovala v Neuroimunologickém ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, kde v roce 2004 obhájila doktorskou disertační práci. V letech 2004 až 2006 pracovala jednak ve společnosti Axon Neuroscience GmbH v Rakousku, jednak pokračovala ve vědecké práci v rámci postdoktorského studia na Neuroimunologickém ústavu SAV v Bratislavě. Po ukončení své vědecké průpravy nastoupila v roce 2007 do divize výzkumu a vývoje ve společnosti Zentiva, kde působila do roku 2010 v oddělení biokorelací. Od roku 2011 působí na pozici manažerky kategorizace ve společnosti Nutricia, s.r.o.

Do oblasti jejího odborného zájmu patří především imunologie (příprava a izolace monoklonálních a polyklonálních protilátek, imunoprecipitace, radioimmunoassay, ELISA, Western blotting), biochemie (izolace a purifikace rekombinantních proteinů, stanovování proteinových komplexů, enzymová analýza), tkáňové kultury, izolace buněk, krystalizační techniky a RTG analýza, disoluční techniky substancí a lékových forem a in vitro/in vivo korelace.

Publikační činnost (výběr): 

Matúšková, M.; Csóková, N.; Filipčík, P.; Hanušovská, E.; Bíreš, J.; Cabadaj, R.; Kontsek, P.; Novák, M. First confirmed sheep scrapie with A136R154Q171 genotype in Slovakia. Acta Virol. 2003, 47, 195-198.

Csóková, N.; Škrabana, R.; Liebig, H.D.; Mederlyová, A.; Kontsek, P.; Novák, M. Rapid purification of truncated tau proteins: model approach to purification of functionally active fragments of disordered proteins, implication for neurodegenerative diseases. Protein Expr. Purif. 2004, 35, 366-372.

Csóková, N.; Škrabana, R.; Urbániková, L.; Kováčech, B.; Popov, A.; Ševčík, J.; Novák, M. Preparation, Crystallization and Preliminary X-Ray Analysis of the Fab Fragment of Monoclonal Antibody MN423, Revealing the Structural Aspects of Alzheimer’s Paired Helical Filaments. Protein Pept. Lett. 2006, 13, 941-944.

Škrabana, R.; Škrabanová, M.; Csóková, N.; Ševčík, J.; Novák, M. Intrinsically disordered tau protein in Alzheimer's tangles: a coincidence or a rule? Bratisl. Med. J. 2006, 107, 354-358.

Ševčík, J.; Škrabana, R.; Dvorský, R.; Csóková, N.; Iqbal, K.; Novák, M. X-Ray structure of the PHF core C-terminus: insight into the folding of the intrinsically disordered protein tau in Alzheimer's disease. FEBS Lett. 2007, 581, 5872-5878.