cs-CZen-GB
úterý 25. února 2020
Kurzy » Lektoři » Janderka
  Search
Detail lektora

Doc. RNDr. Pavel Janderka, CSc.


Dlouhá léta působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se vedle pedagogických aktivit (fyzikální a teoretická chemie) zabýval elektrochemickými, spektroskopickými a kombinovanými technikami a jejich použitím pro detekci a stanovování. Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů např. na univerzitě v Grazu a Bonnu a též v Čínské lidové republice v Central Laboratory of Nankai University. V současné době působí ve firmě Pragolab jako specialista pro oblast stopové anorganické analýzy, analýzu povrchů a elektrochemii. 

Publikační činnost (výběr):

Janderka, P.; Brož, P.; Cupáková, M.; Gnidová, I. Determination of Polychlorinated Biphenyls by Means of Electrochemical Methods. Electroanalysis 1999, 11 (13): 978-983.

Loeffler, T.; Bussar, R.; Drbálková, E.; Janderka, P.; Baltruschat, H. The role of mono-atomic steps and of step decoration by Cu on the adsorption and hydrogenatio of benzene and cyclohexene on Pt single crystal electrodes. Electrochim. Acta 2003, 48 (25-26): 3829-3839.

Marcinková, A.; Janderka, P.; Trnková, L. Eliminační voltametrie polychlorovaných bifenylů v nevodném prostředí. In: Eliminační metody I. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno, 2006, s.25-28. [ISBN 80-7157-986-6]

Janderka, P.; Chaloupková, R. Use of Mass Spectrometer for Solid Sample Analysis. In: 8th Advanced Batteries and Accumulators. Book of extended abstracts. Brno University of Technology, Brno, 2007, pp.264-267. [ISBN 978-80-214-3424-0]

Trnková, L.; Janderka, P.; Musilová, N.; Marcinková A.; Mikelová R. Examples of applications of elimination voltammetry with linear scan. In: 8th Advanced Batteries and Accumulators. Book of extended abstracts. Brno University of Technology, Brno, 2007, pp.268-271. [ISBN 978-80-214-3424-0]