cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Kurzy » Lektoři » Opletal
  Search
Detail lektora

prof. Doc. RNDr. Luboš Opletal, CSc.

 

Absolvoval v roce 1976 Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde v roce 1979 získal doktorát přírodních věd v oboru farmaceutické chemie a v roce 1985 se stal kandidátem věd v oboru farmaceutické chemie (CSc.). Od téhož roku působí jako vědecký pracovník na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Tam se také v roce 1995 habilitoval v oboru farmaceutické botaniky a v roce 1997 se stal vedoucím pracovní skupiny Ekologie a produkce léčivých rostlin.

Na Farmaceutické fakultě je garantem předmětů Potravní doplňky-Nutraceutika, Základy tradiční čínské fytofarmakoterapie a Poznávání léčivých rostlin. Podílí se na výuce předmětů Farmaceutická botanika, Fytoterapie, Aplikovaná dietologie, Farmakognozie a toxikologie přírodních léčiv, Klinická a forenzní analýza toxických látek.

Ve své vědecké činnosti se specializuje na metody izolace rostlinných metabolitů, obsahových látek vyšších rostlin a hub se zaměřením na využití v terapii, potravinářství a živočišné výrobě, na technologii získávání účinných látek a introdukci perspektivních léčivých rostlin z mimoevropských regionů.

V roce 1988 se stal sekretářem pracovní konference Cadiso-Nutrimenta (Kardiovaskulární onemocnění a stabilita organismu – potravní aditiva a jejich vztah k prevenci chorob kardiovaskulárního systému), která zahrnuje využití perspektivních rostlin a látek specializovaného metabolismu z nich izolovaných při prevenci a léčbě onemocnění oběhového systému. Od roku 2002 je členem Vědeckého výboru pro výživu zvířat při Ministerstvu zemědělství ČR, pracujícím ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, v němž vypracovává studie pro praktickou potřebu Ministerstva zemědělství na téma přírodní látky, jejich příznivé biologické účinky, toxicita a interakce v produkci hospodářských zvířat v ČR. Od roku 2004 je ordinářem Informačního a edukačního centra pro nutraceutika (IECN), které poskytuje informace zejména farmaceutickému terénu na téma doplňky stravy a jejich interakce s léčivy. Od r. 2005 je vedoucím výzkumné skupiny Adinaco Research Group, zabývající se vlivem přírodních látek na vývoj neurodegenerativních onemocnění člověka.

Je také členem České farmaceutické společnosti při ČLS JEP, Pharmaceutical Society of Japan, České chemické společnosti, Lékopisné komise Českého lékopisu (sekcí farmakognozie a nomenklatury léčiv) a člen redakční rady časopisů Research in Pig Breeding a Chemické listy.

Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých publikací, mnoha příspěvků na mezinárodních vědeckých symposiích, několika vysokoškolských skript a kapitol v monografiích.