cs-CZen-GB
úterý 7. července 2020
Kurzy » Lektoři » Plaček
  Search
Detail lektora

Ing. et Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Analytická chemie a Měřicí technika v chemickém a potravinářském průmyslu, doktorát získal na Farmaceutické fakultě v Brně. Zabýval se vývojem a konstrukcí biosenzorů pro elektronické nosy a jazyky a následným matematickým zpracováním signálů. Řadu let pracoval v R&D sekci farmaceutické společnosti Zentiva/Sanofi-Aventis, kde rozvíjel metody kapilární elektroforézy (CE) pro separaci aktivních substancí i lékových aditiv a hmotnostní spektrometrie (MS) jakožto analytického nástroje identifikace a kvantifikace majoritních složek i nečistot ve směsích (ve spojení GC-MS i LC-MS). V současné době působí jako produktový specialista v oblasti organické analýzy firmy Pragolab, českého zástupce světového lídra vědeckých přístrojů Thermo Fisher Scientific. Je spoluautorem řady patentů, vědeckých publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích.

Publikační činnost (výběr):  

Rádl S.; Černý J.; Klecán O.; Stach J.; Plaček L.; Mandelová Z. A Synthesis of Licofelone Using Fenton´s Reagent. Tetrahedron Lett. 2008, 49 (36): 5316-5318.

Stach, J.; Havlíček, J.; Plaček, L.; Rádl, S. Synthesis of Some impurities and/or Degradation Products of Atorvastatin. Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73 (2): 229-246. 

Havlíček, J.; Mandelová, Z.; Weisemann, R.; Střelec, I.; Plaček, L.; Rádl, S. Identification, Synthesis and Structural Determination of Some Impurities of Candesartan Cilexetil. Collect. Czech. Chem. Commun. 2009, 74 (2): 347-362. 

Rádl, S.; Blahovcová, M.; Plaček, L.; Pekárek, T.; Havlíček, J. Synthesis of Some Impurities and/or Degradation Products of Zaleplone. J. Heterocyclic Chem. 2010, 47 (1): 276-283.

Brychtová, K.; Opatřilová, R.; Raich, I.; Kalinowski, D.; Dvořáková, L.; Plaček, L.; Csőllei, J.; Richardson, D.R.; Jampílek, J. Investigating the Activity of 2-Substituted Alkyl-6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)hexanoates as Skin Penetration Enhancers. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18 (24): 8556-8565.

Dohnal, J.; Plaček L. Elektromigrační separační metody. In: Moderní přístupy k farmaceutické analýze. Dohnal J.; Jampílek J.; Král V.; Řezáčová A. (Eds.) Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Praha, 2010, pp. 142-159. [ISBN 978‑80‑7305-085-6, CD-Edice: ISBN 978-80-7305-095-5]

Plaček L.; Řezáčová A. Hmotnostní spektrometrie. In: Moderní přístupy k farmaceutické analýze. Dohnal J.; Jampílek J.; Král V.; Řezáčová A. (Eds.) Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Praha, 2010, pp. 314-346. [ISBN 978‑80‑7305-085-6, CD-Edice: ISBN 978-80-7305-095-5] 

Douša M.; Gibala P.; Havlíček J.; Plaček L.; Tkadlecová M.; Břicháč J. Drug-excipient compatibility testing – Identification and characterization of degradation products of phenylephrine in several pharmaceutical formulations against the common cold. J. Pharm. Biomed. Anal., 2011, 55 (1): 949-956.

Mrózek, L.; Dvořáková, L.; Mandelová, Z.; Rárová, L.; Řezáčová, A.; Plaček, L.; Opatřilová, R.; Dohnal, J.; Paleta, O.; Král, V.; Drašar, P.; Jampílek, J. Investigation of New Acyloxy Derivatives of Cholic Acid and Their Esters as Drug Absorption Modifiers. Steroids 2011, 76 (10-11): 1082-1097.

Brychtová, K.; Dvořáková, L.; Opatřilová, R.; Raich, I.; Káčerová, S.; Plaček, L.; Kalinowski, D.; Richardson, D.R.; Jampílek, J. Investigation of Substituted 6-Aminohexanoates as Skin Penetration Enhancers. Bioorg. Med. Chem. 2012, 20 (1): 86–95.