cs-CZen-GB
pátek 5. června 2020
Detail lektora

Ing. Ivana Vaverková

Po ukončení studia na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze získávala cenné praktické zkušenosti na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, kde se zabývala vývojem a validacemi chromatografických metod (HPLC, GC, LC-MS) pro stanovení stopových organických nečistot v biologických matricích. V současné době se soustředí na aplikační podporu pro plynovou a kapalinovou chromatografii ve společnosti Pragolab, s.r.o.