cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice

Rezervace a objednávka

Rezervaci kurzu z nabídky školení VUFB, s.r.o. je možné provést zasláním e-mailu na adresu info@vufb.eu, vyplněním on-line formuláře na úvodní webové stránce VUFB, s.r.o. nebo telefonicky. Odpovědný pracovník VUFB, s.r.o. potvrdí písemně přijetí rezervace. V případě, že je kurz obsazen, navrhne účast v náhradním termínu.

Po přihlášení na školení je dočasně rezervováno místo a bude elektronicky zaslána na e-mail objednatele zálohová faktura (na vyžádání bude zaslán originál poštou). Po přijetí částky na účet VUFB, s.r.o. je místo na školení garantováno. Poplatek je nutné uhradit bez zbytečného prodlení, nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce.

Účastníci školení obdrží nejpozději 5 dní před zahájením školení pozvánku s informacemi o místě, času a organizaci školení.

Cena

Cena kurzu bez DPH za osobu je uvedena v přehledu kurzů a na webové stránce každého kurzu. V ceně jsou zahrnuty školicí materiály, vydání certifikátu o absolvování školení a drobné občerstvení. K ceně kurzu je účtována DPH podle platných předpisů.

Zrušení účasti

Zrušení účasti (storno) je nutné provést písemně (dopisem, e-mailem). Datem storna se rozumí datum doručení oznámení o zrušení účasti dodavateli.

Závazná přihláška může být bezplatně stornována nejpozději 21 kalendářních dnů před zahájením kurzu. V případě zrušení účasti 20-15 kalendářních dnů před zahájením kurzu bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. V případě zrušení účasti 14 a méně kalendářních dnů před kurzem bude účtován storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Neúčast objednatele na kurzu neopravňuje žádat o navrácení poplatku za školení.

Objednatel kurzu může za potvrzeného účastníka vyslat náhradníka. V takovém případě není nutné zasílat novou přihlášku, objednatel by však měl o této skutečnosti informovat VUFB před začátkem kurzu.

Zrušení kurzu

VUFB s.r.o. si vyhrazuje právo přesunout datum konání kurzu nebo zrušit kurz z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, náhlé přerušení dodávky proudu, onemocnění lektora apod.).

VUFB s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo kurz zrušit v případě, že se ani 10 pracovních dnů před zahájením nepřihlásilo alespoň pět účastníků.

V případě zrušení kurzu bude s přihlášenými účastníky dohodnut nový termín. Pokud se nepodaří dohodnout nový termín, bude vrácen účastnický poplatek.

Místo a doba konání kurzů

Kurzy uvedené v nabídce školení se konají v areálu VFU Brno, resp. v lokalitách vyznačených u jednotlivých kurzů.

Zahájení kurzů – první den v 9 hodin, každý další den mezi 8:00 a 9:00 hodin, pokud není domluveno jinak. Ukončení – každý den mezi 16:00-17:00 hodinou, v pátek nejpozději v 15 hodin. Školící místnosti jsou otevřeny 30 minut před zahájením kurzu. Přestávky jsou určovány lektorem po dohodě s účastníky.

Stravování

V ceně kurzů je zahrnuto drobné občerstvení během přestávek.

Pro účastníky kurzů je připravena možnost podávání obědů. Je možné využít restauraci v areálu VFU Brno nebo restaurace v blízkém okolí. Obědy nejsou zahrnuty v ceně kurzů.

Ubytování

Ubytování není zahrnuto v ceně kurzů.

Pro zajištění ubytování je možné využít například portálů hotel.cz, penziony.cz, hotel-ubytování.com nebo booking.com.

Ochrana autorských práv

Veškeré školicí materiály a podklady poskytnuté školicím střediskem v rámci konání školení, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., resp. v pozdějších zněních, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jsou autorskoprávně chráněny. Žádný ze školicích materiálů a podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu VUFB s.r.o. jakýmkoli způsobem dále zpracováván, rozmnožován, rozšiřován nebo využíván k veřejným prezentacím, interním školením objednatele a podobně. VUFB s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu a přizpůsobení obsahu pořádaných školení s ohledem na aktuální tržní a technické požadavky.