cs-CZen-GB
úterý 25. února 2020
Moduly vzdělávacího programu MBAce

Vzdělávací program MBAce pro management ve farmacii je rozdělen do tematických modulů. Jednotlivé moduly jsou seskupeny do čtyřech etap.  

 

I. etapa: Úvod a obecná problematika řízení organizace

1)
Úvodní seminář
0,5 dne
2) Organizace, organizační chování a řízení organizace 2 dny
3) Manažerské kompetence a role manažera v organizaci
2 dny
4) Řízení lidských zdrojů
1 den

 

Jedním z výstupů této etapy je sestavení osobního a firemního plánu, jehož naplňování se očekává v průběhu studia programu.

 

II. etapa: Problematika řízení a ekonomiky farmacie

5)
Finanční řízení  2 dny
6)
Teorie farmakoekonomiky
1 den
7)
Health Technology Assessment  1 den
8)
Řízení informací a informační technologie ve farmacii
2 dny
9)
Zdravotní pojištění, zdravotní sociální systémy
1 den
10) Regulace ceny a úhrady
0,5 dne
11) Právo a právní prostředí ve farmacii, případové studie
2 dny

 

Cílem druhé etapy je hlubší pochopení jednotlivých funkčních oblastí, jejich vzájemná provázanost a techniky jejich efektivního řízení a ovlivňování.

 

III. etapa: Sumarizující a rozšiřující etapa zaměřená na osobní kreativitu posluchače

12)
Léková politika v praxi  2 dny
13) Zvláštnosti řízení farmaceutického podniku
1 den
14)
Řízení strategických změn a moderní trendy řízení organizací
2 dny
15)
Sofistikovaný pohled na nákup léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
1 den


Klíčovým tématem etapy je rozvoj obchodních aktivit organizace a ovlivňování trhu, pochopení a řízení změn uvnitř organizace i změn ve vztahu k okolí.

 

IV. etapa: Závěrečná etapa ukončená závěrečnou prací programu a její obhajobou

16)
Samostatný projekt  1 den
17)
Metody a techniky výzkumu a závěrečný seminář
2 dny

 

Tato vzdělávací etapa je věnována zejména samostatné práci posluchačů. Při řešení projektu prezentují získané odborné a aplikační schopnosti a dovednosti.

 

Typický průběh výuky v modulu

  • přímá výuka
  • individuální konzultace s lektorem
  • zpracování závěrečné práce modulu v českém nebo anglickém jazyce (autorům zdařilých prací budeme v případě jejich zájmu nápomocni při konverzi závěrečné práce do odborné publikace - v tomto případě doporučujeme použít již při psaní závěrečné práce modulu anglický jazyk)
  • klasifikace závěrečné práce modulu lektorem