cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
Konference Padělky ve farmacii - 3. 12. 2014
Náplň konference "Padělky ve farmacii" představila problematiku padělků a ilegálních přípravků z několika úhlů pohledu:
 • z pohledu legislativního (implementace evropské legislativy do legislativy národní) - "padělková směrnice"
 • z pohledu autorského práva
 • z pohledu státních autorit
 • z pohledu informačních technologií
 • z pohledu analytického.
Jedna z přednášek obsahovala stručný úvod do problematiky zákonem dané povinnosti transparentnosti farmaceutických firem a z toho vyplývající povinnosti reportovat interakce se zdravotnickými odborníky.

RNDr. Helena Puffrová (vedoucí Odboru laboratorní kontroly SÚKL Praha, členka Pracovní skupiny pro padělky a ilegální přípravky při síti OMCL)


Konference Správná výrobní praxe při výrobě léčivých látek - 8. 10. 2014

Konference se zabývala nejnovějšími legislativními požadavky při výrobě léčivých látek (API). Důraz byl kladen na validaci výroby a čistoty při výrobě léčivých látek.

Stěžejní přednášku na téma "Správná výrobní praxe při výrobě léčivých látek" přednesl Ing. František Chuchma, CSc., vedoucí Inspekčního odboru Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který se dlouhodobě věnuje dané problematice nejen po teoretické stránce, ale především získal mnoho praktických zkušeností během svého dlouholetého působení v SÚKL a ve farmaceutickém průmyslu. Další přednášející, Ing. Martin Holan a Ing. Jakub Želízko, mají bohaté zkušenosti zejména v oblasti průmyslových validací, s nimiž seznámili účastníky konference ve svých příspěvcích "Validace výroby a čistoty při výrobě APIs" a "Efektivní řešení validace sterilizačních, mycích a dezinfekčních procesů".

Zdravotní pojištění a ústavnost - 7.10.2014

Účastníci konference se dozvěděli, jak souvisí zdravotní pojištění s ústavou? Zdravotní pojištění je nástrojem naplnění práva občana na dostupnou zdravotní péči. Podle nedávných rozhodnutí Ústavního soudu není aktuálně platná právní úprava zdravotního pojištění v souladu s ústavou. Padla proto rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech týkajících se poplatků ve zdravotnictví, nadstandardní zdravotní péče a regulace úhrad poskytovatelům od zdravotních pojišťoven. V rámci konference byla možnost vyslechnout názory tří odborníků na tuto problematiku - emeritního ústavního soudce, akademika a zástupce poskytovatele a advokáta zastupujícího pacienty i poskytovatele - a diskutovat s nimi.

 

RNDr. Jiří Schlanger 

Kurz Analýza v kondenzovaných fázích - 1. 4. 2014

Kurz byl sestaven pro potřeby pracovníků výzkumu a vývoje a kontroly kvality farmaceutické firmy Saneca Pharmaceuticals a.s. Zadáním bylo prohloubit jejich znalosti v oblasti analýzy kondenzovaných fází. Přednášky byly rozděleny na tři části vzhledem ke zvoleným metodám a technikám analýzy:

 • Rentgenová difrakce a její využití ve farmacii.
 • Elektronová mikroskopie a analýza obrazu.
 • Spektroskopie vibračních přechodů (NIR, MIR, Raman) v kondenzovaných fázích.

 

 Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka 

Konference Správná výrobní praxe při výrobě léčivých látek - 23. 10. 2013

Konference se zúčastnili především zástupci výrobních a distribučních farmaceutických společností. Správná výrobní praxe (SVP) je základní podmínkou při výrobě léčivých látek (API) a přípravků. Konference se zabývala nejnovějšími legislativními požadavky při výrobě API. Důraz byl kladen na validaci výroby a čistoty při výrobě léčivých látek.

Stěžejní přednášku na téma "Správná výrobní praxe při výrobě léčivých látek" přednesl Ing. František Chuchma, CSc., vedoucí Inspekčního odboru Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který se dlouhodobě věnuje dané problematice nejen po teoretické stránce, ale především získal mnoho praktických zkušeností během svého dlouholetého působení v SÚKL a ve farmaceutickém průmyslu. Další přednášející, Ing. Martin Holan a Bc. Jakub Želízko, mají bohaté zkušenosti zejména v oblasti průmyslových validací, s nimiž seznámili účastníky konference ve svých příspěvcích "Validace výroby a čistoty při výrobě APIs" a "Efektivní řešení validace sterilizačních, mycích a dezinfekčních procesů".


konference Správná výrobní praxe při výrobě léčivých látek   

Ing. František Chuchma, CSc.                                           

Kurz Padělky ve farmacii - 18. 6. 2013

Náš kurz "Padělky ve farmacii" představil problematiku padělků a ilegálních přípravků z několika úhlů pohledu:

 • z pohledu legislativního (implementace evropské legislativy do legislativy národní) - "padělková směrnice"
 • z pohledu autorského práva
 • z pohledu státních autorit
 • z pohledu informačních technologií
 • z pohledu analytického

  Padělky ve farmacii

  Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka