cs-CZen-GB
úterý 7. července 2020
Služby

VUFB, s.r.o. nabízí ucelené portfolio nástrojů pro zvyšování a další rozvoj odborné erudice a kompetencí specialistů a expertů pracujících ve farmaceutických a biomedicínských oborech, a to jak formou vzdělávání, tak přímými konzultacemi a individuálním poradenstvím.
Program a obsah modulů a seminářů je sestaven s využitím dlouholetých zkušeností ve farmaceutických a biomedicínských oborech, v oblasti farmaceutického průmyslu, výzkumu a vývoje léčiv.

VUFB, s.r.o. se rovněž zaměřuje na strategické řízení projektů a při implementaci daných strategií poskytuje poradenskou, resp. konzultační činnost.

VUFB, s.r.o. na základě dlouholetých zkušeností nabízí poradenství v oblasti strategického výběru portfolia. 

VUFB, s.r.o. se také specializuje v rámci vlastního vydavatelství na vydávání monografií a odborných periodik jak v elektronické tak klasické papírové formě.

VUFB, s.r.o. nabízí vytvoření koncepce a vybavení R&D, resp. QC laboratoří různého zaměření – biologického, syntetického, analytického, včetně laboratoří pro pevnou fázi, strukturní analýzu nebo analýzu chirálních sloučenin.

VUFB, s.r.o. na základě rozsáhlých kontaktů s předními odborníky a laboratořemi s unikátním vybavením, resp. laboratořemi akreditovanými, nabízí poradenskou a podpůrnou činnost:

 • pro zajištění výroby
 • portfolio care
 • troubleshooting
 • zavádění systémů kvality
 • služby QP pro distribuci a výrobu léčivých přípravků
 • aplikace PAT
 • zjišťování fyzikálně-chemických vlastností látek, jejich optimalizaci a ovlivnění ADME
 • studie kompatibility
 • testy odolnosti
 • studium in vitro biodostupnosti
 • studium in vivo biodostupnosti na zvířecích modelech
 • návrhy formulací léčiv