cs-CZen-GB
úterý 7. července 2020
Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná činnost je v rámci VUFB, s.r.o. realizována prostřednictvím interních lektorů vždy pod oficiální hlavičkou jejich mateřských akademických institucí, resp. v rámci spolupráce s dalšími vědeckovýzkumnými ústavy jak v České republice tak v zahraničí.

U každého kmenového lektora je uveden okruh jeho výzkumných zájmů. V současné době pracovníci VUFB, sr.o. pokrývají rozsáhlou oblast farmaceutických, resp. biomedicínských věd, které mohou být shrnuty do následujících kategorií:

 • Design, syntéza a studium vztahů mezi strukturou a účinkem potenciálních léčiv.

 • Design, syntéza a studium vztahů mezi strukturou a účinkem potenciálních herbicidů.
 • Design, syntéza a studium vztahů mezi strukturou a účinkem potenciálních akcelerantů trandermální penetrace.
 • Studium fyzikálně-chemických vlastností potenciálních léčiv.
 • Studium in vitro biodostupnosti a problematika ADME.
 • Vývoj originálních disolučních systémů a jejich aplikace.
 • Moderní lékové formulace (systémy s kontrolovaným uvolňováním, cílenou distribucí, multifunkční excipienty).
 • Polymorfismus léčiv a supramolekulární chemie.
 • Vývoj a validace HPLC analytických metod.
 • Metody analýzy v pevné fázi.

 • Vývoj a aplikace iontově selektivních elektrod.

 • Vývoj a aplikace NIR a THz spektroskopie.

 • Vývoj a aplikace VCD, ECD metod pro chirální sloučeniny.